Protoform: AKIAKI [PN] A tern (probably White Tern, Gygis alba)

Description: A tern (probably White Tern, Gygis alba)
Reconstruction: Reconstructs to PN: Polynesian
Notes:

*1 Cf. PN *kaakaa.1b
*4 Cf. POC *kiRa "White Tern, Gygis alba" (LPO IV:366).

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Anuta Akiaki Fairy tern (Fbg)
East Futuna Akiaki Sterne blanche (Gygis alba) (Mfr)
East Uvea Akiaki Oiseau blanc (Rch)
Easter Island Kiakia A sea bird (Gygis alba); also given to another variety known as Albus royanus Phonologically Irregular (Fts)
Hawaiian Aʔiaʔi Fair, white, clear (Pki)
Kapingamarangi Agiagi White tern (Gygis alba) (Lbr)
Luangiua Iai White seagull (Smd)
Luangiua I aʔi White sea bird (Smd)
Mangareva Kiakia Le cri du *kotake* (Gygis alba) Phonologically Irregular (Rch)
Mota Giregire Tropic bird (Cdn)
New Zealand Maori Akiaki Red-billed Gull (Larus novaehollandiae scopulinus) (Wms)
Nuguria Akiaki White sea bird sp. (Dvl)
Nuguria Te/akiaki White tern (Gygis alba) (Hdn)
Nukuoro Agiagi Fairy tern, Gygis alba (Crl)
Pukapuka Akiaki Black-naped Tern (Sterna sumatrana) (Sby)
Tahitian Aiai Fair, clear, unsoiled, white, comely Uncertain Semantic Connection (Dvs)
Tikopia Akiaki Fairy tern (Gygis alba) (Fth)
Tokelau Akiaki White Tern (Gygis alba) (Sma)
Tongan Ekiaki Young tropic bird (tavake). It is quite white. (Cwd)
Tuamotu Akiaki/puŋa Light coloured bird sp (Stn)
Tuvalu Akiaki Fairy Tern. White Tern (Jsn). (Rby)

21 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.