Protoform: SATATA [NO] Goatfish sp.

Description: Goatfish sp.
Reconstruction: Reconstructs to NO: NO
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Luangiua Sakka Gold striped goat fish (Smd)
Sikaiana Satta Goatfish sp. (Dnr)
Takuu Sattaa Goatfish sp. (Mle)

3 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.