Entries from Graham Miller, field notes in Pollex-Online

Language Item Description
Emae Aasu To smoke, give off smoke smoke n
Emae (Na)raugutu Lip
Emae Sumarie /lelei/ Best Phonologically Irregular
Emae Manu Thousand
Emae Mavete/vete = Tg maviriviri
Emae Moeraga Bed
Emae Papa Board
Emae Tai Sea ; eau salée, sel
Emae Mui/mui Young, immature Phonologically Irregular