#89.3: Fish - Mullidae.

Reconstruction Description
KAAFURU Goatfish sp
KALO-AMA Goatfish or Surmullet: *kalo(ama)
KOAMA.* Young Goatfish (Mulloidycthys)
MALILI.2 Goatfish (Hpr)
MATUQA-ULAU Goatfish (Parupeneus sp.)
ME-MEA Goatfish sp., (Mulloidichthys sp.)
MOAGA Fish sp.; Goatfish (Parupeneus sp.) (Hpr)
QAFULU Fish sp., Goatfish (Mullidae)
SATATA Goatfish sp.
WETE.2 Goatfish, Surmullet

10 entries found