#89.3: Fish - Eels.

Reconstruction Description
FALA-FALA.2 Freshwater eel
KOERE Fresh-water eel: *k(ou)ere
KOQILO Conger eel
PATA.5 A sea eel
PUSI-LOKILOKI A kind of eel: Pusi-lok(i,o)lok(i,o)
PUSI.2 Moray eel
TOKE.1A Sea eel
TUNA Eel (freshwater spp.)

8 entries found