Entries from Ray 1916 in Pollex-Online

Ray, S. H. (1916). "Polynesian linguistics III: Polynesian languages of the Solomon Islands (III. A vocabulary of the language of Nuguria)." Journal of the Polynesian Society 25(2): 44-52.

Language Item Description
Nuguria Takalo Play
Nuguria Takataka Germinating coconut Uncertain Semantic Connection
Nuguria Takote/natahi Like Problematic
Nuguria Taro Evening star Problematic
Nuguria Tara/tara Speak
Nuguria Tari/atu Answer (a call)
Nuguria Tarina Ear
Nuguria Tama Boy, elder brother
Nuguria Tama-riki Younger brother
Nuguria Tama-likiliki, tama-ringiringi Child
Nuguria Tane Young Problematic
Nuguria Tau Hold
Nuguria Tatau Tattoo (v)
Nuguria Tu/te-one Land on beach
Nuguria He tau tokotahi Year
Nuguria Tau Buy
Nuguria Ma/tea White
Nuguria Terefua Naked
Nuguria Tinai Kill
Nuguria Na/tino kato Body
Nuguria Na/tino kumate Corpse
Nuguria Tipuna Mother-in-law
Nuguria Tepuna Relation
Nuguria To/kilalo Fall
Nuguria Toka(toka) Door
Nuguria Tokerau South-east trade wind
Nuguria Toki Shell axe
Nuguria Haka/tonu Roll out, smooth
Nuguria Tu/tonu tela, Tu/tonu tera Mid-day
Nuguria Tua Back
Nuguria Tu/tuai Scraper (for copra)
Nuguria Rua-/tuai Cave (hole old)
Nuguria Tuki/tuki Knock
Nuguria Tarina turi Deaf
Nuguria Tututuru Corner posts of house
Nuguria Tupu Over
Nuguria Ua Neck
Nuguria Uka Fishing line
Nuguria H/ula Kindle
Nuguria Ura Name of star Problematic
Nuguria Ule Penis
Nuguria Uma Breast (m)
Nuguria Umi/umi Bite
Nuguria Unafi Fish scales
Nuguria Uso Navel
Nuguria Uso Brother
Nuguria Soro-ki-/uta/-te-vaka Pull boat to land
Nuguria Vaiu Chew Problematic
Nuguria Varo Crab
Nuguria Valu/valu Peel (taro)