Protoform: SAMONO [XO] Cetacean sp

Description: Cetacean sp
Reconstruction: Reconstructs to XO: Outliers (NKO KAP NGR TAK NKM OJA SIK PIL REN TIK ANU MAE MFA WFU WEV)
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Nuguria Hamono Dolphin, porpoise (Dvl)
Nukumanu Samono Dolphin (Fbg)
Rennellese Samono Porpoise. (Ebt)
Sikaiana Samono Porpoise (Dnr)
Takuu Samono Porpoise. (Mle)
Tikopia Samono Cetacean, dark blue, identified as blue whale (Fth)

6 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.