Protoform: GUTU.B [NP] Angry/scolding talk, chatter

Description: Angry/scolding talk, chatter
Reconstruction: Reconstructs to NP: Nuclear Polynesian
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Hawaiian Nuku Scolding, ranting, raving, grumbling (Pki)
Kapingamarangi Mataa/ngutu/ Chat (Ebt)
Luangiua ŋuku Angry talk; advice (Smd)
Luangiua ŋuku aʔe Schimpfen [abuse, rail at] (Sar)
Manihiki-Rakahanga Ngutu/ngutu A growler, a nag; scold; noisy (Sve)
New Zealand Maori Ngutu/ngutu Angry dispute (Wms)
Pukapuka Ngutungutu/aa Unable to keep a secret Uncertain Semantic Connection (Mta)
Samoan Gutu/aa Impudent, to be (Prt)
Takuu Nutu-a, u/nutu/a Scold someone (Mle)

9 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.