Protoform: KAPA-TIKO [FJ] Fish sp. (Lethrinus sp.) (Rsr)

Description: Fish sp. (Lethrinus sp.) (Rsr)
Reconstruction: Reconstructs to FJ: Fijic
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Easter Island Kapatiko A fish (Lethrinus miniatus) (Rsr) (Fts)
Emae Ika batia Snapper (Lethrinus chrysostomus) Problematic (Cpl)
Fijian Kabatiko (Lethrinus sp.) (Gty)
Takuu Kapatiko Small Threadfin (Polydactylus sp.) (Mle)
Tongan Kepesiko A fish (Cwd)
Tuvalu Kapatiko (Lethrinus elongatus) (Rby)

6 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.