Entries from Salisbury in Pollex-Online

Personal Communication

Language Item Description
Pukapuka Paa Touch; strike against
Pukapuka Ngalue/nga Feast at the completion of a communal activity
Pukapuka Utunga Penalty, fine (possibly from RAR) Borrowed
Pukapuka Taumuli Person at stern of canoe guiding the canoe
Pukapuka A Possessive marker
Pukapuka A/angi Blow (of wind)
Pukapuka W/aiaa Why? Problematic
Pukapuka Anue Brown/black caterpillar
Pukapuka Vai Cursing chant or rite Phonologically Irregular
Pukapuka Wakaatu Arrange in a row or line
Pukapuka Maawiti/witi Agile; to escape. Vigorous, energetic.
Pukapuka Wui aliki Gathering of chiefs
Pukapuka Piipii/ngaatai Water's edge on (lagoon) beach
Pukapuka Peia ngatai All at once, immediately Phonologically Irregular
Pukapuka Ngolo/au Snore
Pukapuka Laakau yili Tree sp. Uncertain Semantic Connection
Pukapuka Ivituu Spine
Pukapuka Kakano Wide, broad Problematic
Pukapuka Kaa/kaliwi Cricket; ghost moth
Pukapuka Kauwana Bow (archaic)
Pukapuka Kaulama Dried coconut leaves used as torch
Pukapuka Ko Present progressive
Pukapuka Koo Hollow guttural sound, e.g. when a wrestler is thrown down
Pukapuka Mai(ti)kuku Fingernail, toenail
Pukapuka Kutu Louse (archaic)
Pukapuka Laalaa Having many branches
Pukapuka Lakalaka Step out with long strides
Pukapuka Lakalaka/i Step carefully
Pukapuka Lalii tua Grouper (Cephalopholis sexmaculata)
Pukapuka Yalo Abdomen of coconut crab Phonologically Irregular
Pukapuka Lavaa (of a capable person) Able to do or understand more
Pukapuka Lemo/yia Oily, slippery, hence pleasant tasting
Pukapuka Lepa (of sail) Flap in the wind
Pukapuka Leo Ant Phonologically Irregular
Pukapuka Lotu Desire, beseech (archaic)
Pukapuka Ma- Stativiser
Pukapuka Mala Unidentified fish sp.
Pukapuka Malie Good, pleasant
Pukapuka Matuu To dry (from a wet state)
Pukapuka Maolalo Deep Phonologically Irregular
Pukapuka Ngini ma/ngone Abundant, countless
Pukapuka Nukuloa Traditional name for Motu Ko
Pukapuka Paletua To support, help
Pukapuka Pana Throb
Pukapuka Te wii mea pau Absolutely everything
Pukapuka Ulaula Descent line from an ancestor Phonologically Irregular
Pukapuka Puupuu Bundle of mulch
Pukapuka Au/paa Sling-jaw Wrasse (Epibulus insidiator)
Pukapuka Yope Irregular, misshapen, deformed Problematic
Pukapuka Te ika a Yaawau Spotfin Lionfish (Pterois antennata) Phonologically Irregular