Entries from Beaglehole 1991 in Pollex-Online

Beaglehole, E. P. (1991). Pukapukan Dictionary Manuscript. Auckland, Pukapuka Dictionary Project, Department of Anthropology, University of Auckland.

Language Item Description
Pukapuka Maatou We (exc.)
Pukapuka Matua Parent
Pukapuka Maatua Old people; e.g. "te kakai maatua
Pukapuka Mau Firm, fast
Pukapuka Ma/mau Gripping tightly
Pukapuka Maaua We two (exc)
Pukapuka Maunga Mountain
Pukapuka Maaui Legendary hero
Pukapuka Mauli Soul, spirit
Pukapuka Mauli ola Gravestones at grave of spirit (sic) of one killed in an accident; shrine for such a person who became a god
Pukapuka Maunu Bait
Pukapuka Maunu Pull out, remove
Pukapuka Maavae To separate
Pukapuka Mea Say, think, do, etc.; thing
Pukapuka Mele/mele The star Alpha Scorpionis (Antares)
Pukapuka Melo Deep in colour
Pukapuka Melo/melo Yellowish (of light colour)
Pukapuka Mili/mili Feel, touch, masturbate
Pukapuka Mimi Urinate
Pukapuka Mina To like, love
Pukapuka Moa Chicken
Pukapuka Moana Sea
Pukapuka Moe Sleep, lie down
Pukapuka Moenga tamaliki Uterus
Pukapuka Wakamoemiti Problematic
Pukapuka Moo Small bit of. Ni moo mea, a little bit of it
Pukapuka Moi Sneeze Problematic
Pukapuka Moka/moka Empty, used up
Pukapuka Mo(le)/mole/ Smooth
Pukapuka Wakamoli/moli/ Destroy, ravish Problematic
Pukapuka Wakamoli/moli Destroy, ravish Problematic
Pukapuka Momi To swallow. Eat till food is gone (Sby).
Pukapuka Momo A maternal lineage of the larger grouping of lineages (wua). Problematic
Pukapuka Momoe Sleep together
Pukapuka Moomona Fat adj.
Pukapuka Mo/mono/ Insert; plug
Pukapuka Moto Fight, box
Pukapuka Moto Unripe, green
Pukapuka Mo(mo)tu(motu) Break off, sever
Pukapuka Muu A fish (Monotaxis grandoculis)
Pukapuka Muu/lale Dumb person
Pukapuka Mua Front
Pukapuka Muuweke Squid
Pukapuka Maa/mule/mule Slippery
Pukapuka Mulu/mulu Clean, wipe, rub
Pukapuka Wakamaa/mulu/ To rub
Pukapuka Muna A saying, speech, secret. Special knowledge, expertise (Sby).
Pukapuka Muyu/muyu Whisper
Pukapuka Mutu Stop, leave off
Pukapuka Naa Possessive particle