Entries from Beaglehole 1991 in Pollex-Online

Beaglehole, E. P. (1991). Pukapukan Dictionary Manuscript. Auckland, Pukapuka Dictionary Project, Department of Anthropology, University of Auckland.

Language Item Description
Pukapuka Pale/pale Setting (of sun)
Pukapuka Waka/pale/tai Canoe part, additional section of wood lashed to base of gunwale when gunwale not deep enough
Pukapuka Pali Mons Veneris
Pukapuka Palu Oilfish (Ruvettus pretiosus) and other spp
Pukapuka Pane Snout of shark, back of a fish's head
Pukapuka Pane Glans of penis
Pukapuka Paanoko/noko Adjective describing any large man-eating fish
Pukapuka Pao/pao Pound, tap smartly with a mallet
Pukapuka Papa/naki Driftwood, boards off foreign vessels
Pukapuka Papa A fish (Variola louti)
Pukapuka Papaatua Lower back
Pukapuka Waka/pape/ (With reference to the sex act) raise the woman's buttocks Problematic
Pukapuka Payu Single-ended drum
Pukapuka Paayua Tridacna
Pukapuka Pata/pata Big in size; wide (of plaiting element)
Pukapuka Paatee Gong
Pukapuka Pati Ooze, spatter
Pukapuka Patu Strike, kill
Pukapuka Paatuki (Cirrhites pinnulatus)
Pukapuka Pe Or, whether
Pukapuka Peau A rough sea
Pukapuka Waka/peka Used in term, yimu wakapeka "lashing using circumferential turns"
Pukapuka Pele/ua Variety of taro Problematic
Pukapuka Pelu To gird on
Pukapuka Pena/pena Get ready, prepare
Pukapuka Penu/penu Paraphernalia, objects, possessions
Pukapuka Pepe Dragonfly
Pukapuka Peva The edge of an object; name of a fish (Carangoides gilberti) Problematic
Pukapuka Piingoi Tongs Problematic
Pukapuka Pi/piki/ Stick; close together
Pukapuka Pilipili weke A kind of octopus
Pukapuka Pipi Generic names for clams
Pukapuka Pito Navel
Pukapuka Lau/pooue/ (Ipomoea micrantha)
Pukapuka Pookelekele Black with rage, furious ; to do something vigorously: eg. extremely fast drumming; Borrowed
Pukapuka Poki Smear with oil; bury food for preservation
Pukapuka Poko/poko Grip opponents hands then slap own buttocks (opening movement in wrestling)
Pukapuka Poli Offspring, all one's children Borrowed
Pukapuka Poli/poli A bilateral kin or kin group Borrowed
Pukapuka Polo A plant (Hedyotis romanzoffiensis)
Pukapuka Polo/puka Plant sp. (Solanum viride)
Pukapuka Poloaki Love message, plot or scheme for a meeting of lovers
Pukapuka Pona/ponaavae Ankle
Pukapuka Popo/popo Freckles Problematic
Pukapuka Potu Stone seat of priests in a god house; a simple shrine
Pukapuka Puu Conch shell blown as trumpet
Pukapuka Puu Hole, entrance, gate
Pukapuka Puaka Pig
Pukapuka Puapua (Guettarda speciosa)
Pukapuka Punga Coral lime, rock