Entries from Beaglehole 1991 in Pollex-Online

Beaglehole, E. P. (1991). Pukapukan Dictionary Manuscript. Auckland, Pukapuka Dictionary Project, Department of Anthropology, University of Auckland.

Language Item Description
Pukapuka Lava Indeed, very
Pukapuka Paalewe/lewe Feeble Problematic
Pukapuka Lewu Dust, ashes
Pukapuka Lewu/ awi Ashes
Pukapuka Lenga(lenga) Of yellowish colour; female secretion
Pukapuka Leka Pleasant, sweet, good, delicious
Pukapuka Leke Shank knob of fishhook
Pukapuka Lele Run; swim quickly (of fish)
Pukapuka Lelei Good, pretty, all right
Pukapuka Leileionge Fish sp., Caranx helvolus (Uraspis helvola) Problematic
Pukapuka Puu/lemu/ Anus
Pukapuka Lemu Buttocks Borrowed
Pukapuka Leo Voice
Pukapuka Leo(leo) Defend, protect, guard
Pukapuka Lupe To destroy Phonologically Irregular
Pukapuka Lepe/tia Broken, smashed
Pukapuka Waka/lepo To fertilise a taro bed Problematic
Pukapuka Lepo Mud, wet taro bed
Pukapuka Lii Tie, wrap
Pukapuka (Li)lingi Spill, pour
Pukapuka Lia Nit, egg of louse
Pukapuka Li(li)ki/(liki) Small, tiny
Pukapuka Li/liko/ Drip
Pukapuka Lili Angry
Pukapuka Lima Five
Pukapuka Lima Hand-arm
Pukapuka Limu Moss, seaweed
Pukapuka Lipo/lipo To glisten; oily smooth (of sea) Problematic
Pukapuka Lite To have no odd shell over (in 6th figure of the game of jackstones) Problematic
Pukapuka Liu Inside, interior
Pukapuka Liivai Defecate
Pukapuka Lolo Go walk (pl.)
Pukapuka Loa Long, tall
Pukapuka Loa Emphatic postposed particle
Pukapuka Lango/na Heard
Pukapuka Longo News, report, fame
Pukapuka Kau/loaloa Flower stem of coconut Phonologically Irregular
Pukapuka Loimata Tear
Pukapuka Lo/loku/ To bend. Concentrate, trust (Sby).
Pukapuka Loli Beche de mer
Pukapuka Lolo Coconut cream
Pukapuka Lolo Brains
Pukapuka Lo/lomi/ Squeeze, press down
Pukapuka Loopaa Young man, age grade of young adult men Problematic
Pukapuka Loto Inside, middle
Pukapuka Loto Pond, pool (whether fresh or salt)
Pukapuka Luu/luu Shake hard
Pukapuka Lua Hole, grave
Pukapuka Lua Vomit
Pukapuka Lua Two