Entries from Beaglehole 1991 in Pollex-Online

Beaglehole, E. P. (1991). Pukapukan Dictionary Manuscript. Auckland, Pukapuka Dictionary Project, Department of Anthropology, University of Auckland.

Language Item Description
Pukapuka -na Third person singular possessive marker
Pukapuka Waka/naa/ To desist from
Pukapuka Nawa Small, wooden gong
Pukapuka Namu To be odorous
Pukapuka Namu Mosquito
Pukapuka Nau (Lepidium bidentoides). Native Peppergrass (Lepidium bidentatum) (McC)
Pukapuka Newu/newu Dim, misty
Pukapuka Nei Here
Pukapuka Nene Semen
Pukapuka Ni Particle denoting a part of the whole, some, any
Pukapuka Niwi Go off track accidentally Problematic
Pukapuka Niwi Penis
Pukapuka Nio Tooth Problematic
Pukapuka Niko To return
Pukapuka Taka/nimonimo Giddiness
Pukapuka Noa/noa Tie together
Pukapuka No/noa Tie, lash
Pukapuka Noo Sit, stay, dwell Problematic
Pukapuka Nou Stonefish
Pukapuka Nonu (Morinda citrifolia)
Pukapuka Nuanua Rainbow
Pukapuka Nui Very large
Pukapuka Nuku Island; dwelling-place
Pukapuka Numi Roll over, crush, conceal
Pukapuka Woo Plural of wano, to go
Pukapuka Oa Washstrake of canoe
Pukapuka Oyo Lunch for journey or feast
Pukapuka Ola Flourish, live, life
Pukapuka Ola General name for coconut leaflet baskets
Pukapuka Waka/oli Dance, move in rhythm
Pukapuka Wakaoli/oli Sway from side to side; swoop back and forth (of a bird)
Pukapuka Olo Plantation place name, Te Olo a Valu Problematic
Pukapuka One Sand
Pukapuka Ono Six
Pukapuka Wono Barracuda (Sphyraena barracuda)
Pukapuka Ono/ono Look at
Pukapuka Ota Eat raw
Pukapuka Ota Refuse after coconut cream is expressed
Pukapuka Pae/pae Platform of coral rubble on which house is built
Pukapuka Pae Float, drift
Pukapuka Paka Empty Problematic
Pukapuka Paka/paka Dry
Pukapuka Pakayau Bird's wing Phonologically Irregular
Pukapuka Paka(paka)kina Loud cracking sound (e.g. thunder, or a gun) Problematic
Pukapuka Paki, paki/paki Clap hands, strike; (metaphorically) copulate
Pukapuka Papaku Dry
Pukapuka Paku Dandruff; crust (e.g. on bread); sores on head
Pukapuka Palelawa Midrib of coconut leaf
Pukapuka Palapala Mud
Pukapuka Paalapu West-south-west wind. ["the wind that strikes and pounds"]