Entries from Beaglehole 1991 in Pollex-Online

Beaglehole, E. P. (1991). Pukapukan Dictionary Manuscript. Auckland, Pukapuka Dictionary Project, Department of Anthropology, University of Auckland.

Language Item Description
Pukapuka Tike/wua Naked
Pukapuka Ue/ue Mosquito switch made of coconut leaf
Pukapuka (Waka)u(w)e To chase away
Pukapuka Angavai Affinal relative Phonologically Irregular
Pukapuka Matua angavai Parent-in-law Phonologically Irregular
Pukapuka Wuka Foam
Pukapuka Wu/wuke/ To open out
Pukapuka Wuli, wu/wuli, wuli/wuli To turn
Pukapuka Wuuna/ki Hide, conceal
Pukapuka Wuna To avenge, get even with.
Pukapuka Unaonga Son-in-law Borrowed
Pukapuka Wuti Banana
Pukapuka Ngawingawi Feeble, damaged, weak
Pukapuka Lau/ngaulu Ten
Pukapuka Ngaakau Internal organs; heart, disposition, character
Pukapuka Ngake East
Pukapuka Ngako Body fat (human or animal)
Pukapuka Ngalo Lose, be lost or missing, disappear
Pukapuka Ngalu Rough (of sea)
Pukapuka Ngalue Shake, stir; make rolling sounds (of stomach)
Pukapuka Ngalulu Make a roaring sound (as waves on reef)
Pukapuka Ngaawie Suffix to verbs meaning easily or quickly accomplished
Pukapuka Ngaayae Tear, be torn, ragged, burst
Pukapuka Ngaatata/tata To make rustling, pattering noise (as of rain, trees)
Pukapuka Nga/ngatu/ Weak, feeble with age
Pukapuka Ngau/ngau Chew
Pukapuka Ngavali Bend, be curved. Pliable, loose (Sby)
Pukapuka Ngii/ngii Cry like a rat
Pukapuka Ngote Practice erotic sucking in sex act Problematic
Pukapuka Ngo/ngoto Loaded down to the point of sinking
Pukapuka Maki nguunguu Rheumatic pain
Pukapuka Ngutu Mouth
Pukapuka Anga/mai Turn this way!
Pukapuka Anga/lua Growing side by side (as of two trees)
Pukapuka Angaulu Ten (archaic)
Pukapuka Ai Who?
Pukapuka Ala Path
Pukapuka Ama Outrigger
Pukapuka Y/eke Canoe seat; prefix for counting seats in canoe Phonologically Irregular
Pukapuka Ingoa Name
Pukapuka Iva Nine
Pukapuka Onge Without; famine, poverty
Pukapuka Oko Arrive at; be gone from, have started out
Pukapuka Olo Name of grated taro pudding
Pukapuka Olo/olo Smooth, polish, sharpen
Pukapuka W/uu Breast, milk
Pukapuka Ulu Enter
Pukapuka Ulu/wia Possessed
Pukapuka Yulue Fern mentioned in chants
Pukapuka Kawu Amniotic bag