Entries from Beaglehole 1991 in Pollex-Online

Beaglehole, E. P. (1991). Pukapukan Dictionary Manuscript. Auckland, Pukapuka Dictionary Project, Department of Anthropology, University of Auckland.

Language Item Description
Pukapuka Kai Point or score in a game
Pukapuka Kei I don't know (expression of uncertainty) Problematic
Pukapuka Kaainga Sibling of opposite sex; paternal lineage
Pukapuka Keinanga A maternal sub-lineage in a grouping of maternal lineages
Pukapuka Kaipea A kind of crab. (Cardisoma rotundum) (Sby).
Pukapuka Kaka Fibrous stipule surrounding base of coconut leaf as it grows from trunk
Pukapuka Kaakau Clothes Borrowed
Pukapuka Kakala Sweet smelling
Pukapuka Kakano Clitoris female genitals
Pukapuka Kakau Swim
Pukapuka Kake To climb
Pukapuka Kakii Windpipe
Pukapuka Kala Imported volcanic stone
Pukapuka Kala/kalalaa Crackling noise like fire
Pukapuka Kalami White crab Borrowed
Pukapuka Kalapa To flash Problematic
Pukapuka Kalava Fibres from coconut frond midrib membrane
Pukapuka Kalele A messenger; undertow of the sea
Pukapuka Kaaleva Long-tailed Cuckoo (Urodynamis taitensis)
Pukapuka Kalokalo/awi Sparks of fire Problematic
Pukapuka Kalo/kalo awi Sparks of fire
Pukapuka Ka(a)mata To begin
Pukapuka Kamu To thrust; throw overhand Problematic
Pukapuka Kamu A univalve shell. Very sharp splinter of coral (Sby).
Pukapuka Ka(a)napa(napa) Shine, flash
Pukapuka Kano Lovely, pretty Uncertain Semantic Connection
Pukapuka Kano/kano Anus Problematic
Pukapuka Ka(a)noni Mixed, joined (of plaiting elements)
Pukapuka Kape Dry land taro
Pukapuka Kapoa Snake mackerel (Promethichthys prometheus)
Pukapuka Kapu Surrounding, encircling
Pukapuka Kaapua/ao Cloud Problematic
Pukapuka Kaya/a To fail, get nothing
Pukapuka Ivi kayokayo Rib; spinous process in vertebrae
Pukapuka Kata A small reef and shallows fish (a Serranus)
Pukapuka Koto Pick, pluck (of flowers, leaves)
Pukapuka Taa/katoa All, every altogether
Pukapuka Kaatoa All; number ten Borrowed
Pukapuka Kau/aa Stalk or petiole of plant
Pukapuka Kau To join in, become a member of
Pukapuka Kauvae Chin
Pukapuka Kaungutu Bow of canoe [in chants]
Pukapuka Kaui/nga Commencement in plaiting
Pukapuka Kaunati Rubbing stick in making fire with fire-plough Problematic
Pukapuka Kaupapa A block of coral conglomerate
Pukapuka Kava Pubic hair
Pukapuka Kave Take, remove, carry, give
Pukapuka Kavenga Load, burden
Pukapuka Keletuu Hard, strong (of an object)
Pukapuka Kemo/kemo Blink (eyes); flicker (flame)