Entries from Beaglehole 1991 in Pollex-Online

Beaglehole, E. P. (1991). Pukapukan Dictionary Manuscript. Auckland, Pukapuka Dictionary Project, Department of Anthropology, University of Auckland.

Language Item Description
Pukapuka Kena White, tan, brown
Pukapuka Kenu/kenu Scoop out
Pukapuka Kiko Flesh (animal, human, coconut)
Pukapuka Kili Skin, bark, peel
Pukapuka Kilikili Coral gravel
Pukapuka Kiinaki A food eaten to complement the main dish
Pukapuka Kino Bad, awful, homely, evil, naughty (anything opposed to lelei)
Pukapuka Kiva Young adults Uncertain Semantic Connection
Pukapuka Kiva a Tangaloa Young adult males (humans) and poss. fish Uncertain Semantic Connection
Pukapuka Mata kivi/kivi Disagreeable
Pukapuka Ko Particle
Pukapuka Koa Verbal particle denoting continuous action, past or present Problematic
Pukapuka Koa Mischievous, naughty, annoying, stubborn Problematic
Pukapuka Kooanga Nest Problematic
Pukapuka Koe Bamboo sp
Pukapuka Ko/kowi/ Brood, as a hen; cuddle up (of lovers)
Pukapuka Koyo Coconut husking-stick
Pukapuka Koo/koo Heavy throwing stick (weapon)
Pukapuka Ko/koi Sharp Problematic
Pukapuka Koi ai ake Just try it! Problematic
Pukapuka Kolili Wandering Tattler (Heteroscelus incanus). (Tringa incana) (Sby).
Pukapuka Kolo Wall
Pukapuka Waka/kolomaki/ Patience
Pukapuka Wolomatua Pastor, priest (post-contact from TAH via RAR) Problematic
Pukapuka Kolu/kolu With dried and wrinkled skin, feeble
Pukapuka Koolua Second person dual pronoun, you
Pukapuka Waka/koma Show contempt in conversation by turning face away from speaker Problematic
Pukapuka Koomuli (Caranx sexfasciatus)
Pukapuka Koni Copulate (man or beast)
Pukapuka Ko/kono Strain down; to grunt, expel air
Pukapuka Kokono/nga Bearing down, as in labour
Pukapuka Ko/kopi/ To fold; to hug
Pukapuka Kopi/kopi To fold
Pukapuka Koopuu Throat, Adam's apple
Pukapuka Koyi Stripe, streak, crease
Pukapuka (Ko)koti Cut, divide, mark
Pukapuka Koto Pick, pluck (flowers, leaves)
Pukapuka Waka/kotole/ To open out (of flowers) Borrowed Uncertain Semantic Connection
Pukapuka Kootou Second person plural pronoun
Pukapuka Kovi Derogatory term for a person
Pukapuka -ku First person singular (Possessive)
Pukapuka Kuku Wring out cream from grated coconut
Pukapuka Kula Red
Pukapuka Kumete Wooden bowl
Pukapuka Kumi Ten fathoms
Pukapuka Kumikumi Whiskers, mustache
Pukapuka Kune Tired with paddling Uncertain Semantic Connection
Pukapuka Kupenga Net
Pukapuka Kupu A section of a chant. Love chant (Sby).
Pukapuka Kupu Numerical prefix for counting plaited objects