Protoform: TUQA-A-KOI [PN] Boundary, division: *tuqa-(a)-koi

Description: Boundary, division: *tuqa-(a)-koi
Reconstruction: Reconstructs to PN: Polynesian
Notes:

*0 << PN *tuqa.1b "back, far side", cf. NP *koi-ga 'boundary'
*8 Note MFA koi "boundary", Efate (ko)koi

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Anuta Tuaakoi Stone for marking garden boundary (Fbg)
East Uvea Tuʔakoi Frontière (Rch)
Manihiki-Rakahanga Tuakoi Boundary stone. Boundary, land division (Sve). (Bck)
New Zealand Maori Tuakoi Boundary, division (Wms)
Pukapuka Tuaakoi Boundary of a village (Bge)
Rennellese Tuʔaakoi Border, parenthesis (Ebt)
Samoan Tuaaʔoi Boundary, limit (Prt)
Tikopia Tuakoi Boundary, border (Fth)
Tokelau Tuaakoi Boundary, limit; neighbours (Sma)
Tongan Teketeke/tuʔakoi/ Encroach on other's land/authority (Cwd)
Tuvalu Tuaakoi Boundary (Rby)

11 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.