Protoform: GAFULU.* [PN] Ten

Description: Ten
Reconstruction: Reconstructs to PN: Polynesian
Notes:

*0 << PN *hagafulu
*3 PEO *(n)sa-9a-pulu "ten" (Ply. 1972).
*5 POC *nsa9apulu "ten".

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Easter Island ʔAhuru Ten (in numbers greater than ten) Borrowed (Wbr)
Emae Gafuru Ten (Clk)
Ifira-Mele Gafuru Ten (Clk)
Moriori Ngahuru Ten (Shd)
New Zealand Maori Ngahuru Ten (archaic) (Bgs)
Niue Gofulu Ten (in multiples from thirty to ninety) (Sph)
Nukuoro Huru, hunu Ten Problematic (Crn)
Penrhyn Ngahuru Ten (Sta)
Penrhyn Ra/ngahura Ten (Lmt)
Pukapuka Lau/ngaulu Ten (Bge)
Raʔivavae ŋahugu, nahugu, ʔahugu Ten (Zpn)
Raʔivavae ŋahuru Ten (Stn)
Rarotongan Ngaʔuru Ten (Bse)
Samoan Gafulu Ten . Not given by (Prt)
Tahitian ʔAhuru Dix, dizaine (Lmt)
Takuu Si/nahuru Ten (Mle)
Tikopia Gafulu Ten (Drd)
Tongan -gofulu Ten (in multiples from thirty to ninety) (Cwd)
Tuamotu ŋahuru Ten (Stn)
Tuvalu Gafulu Ten (Rby)
West Futuna -gafuru Ten (Dty)

21 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.