Protoform: HAGAFULU [MP] Ten

Description: Ten
Reconstruction: Reconstructs to MP: Malayo-Polynesian
Notes:

*0 >> NP *gafulu, MQ *rogohuru
*3 PEO *(n)sa-9a-pulu "ten" (Ply. 1972).
*4 POC *nsa9apulu "ten".
*5 PMP *sa-9a-pulu "ten" (ACD).
*8 Note: unexplained h in MAO and s in OJA.

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Anuta Pu/angapuru/ Ten (Fbg)
East Futuna Kau/agafulu/ Ten (Mfr)
East Uvea Hogofulu Ten Problematic (Rch)
Easter Island ʔAŋahuru Ten Phonologically Irregular (Fts)
Fijian -sagavulu Ten [in compounds for 'twenty' etc.] (Cpl)
Hawaiian Anahulu Ten days (Pki)
Kapingamarangi Dil/ongoholu Ten (people) (Lbr)
Kapingamarangi Mad/angaholu Ten (Lbr)
Kapingamarangi Tiro/ngohuru Ten (people) (Ebt)
Luangiua S/aŋahulu Ten (Smd)
Moriori Te/arauru Ten (Shd)
New Zealand Maori Hangahuru Ten (Best) (Wms)
Niuafoʔou Hongofulu Ten Borrowed (Dye)
Niue Hogofulu Ten (Sph)
Nuguria H/anahuru Ten (Dvl)
Nukumanu S/anahuru Ten (Trt)
Nukuoro Mada/angahulu/ Ten objects (Crl)
Pukapuka Angaulu Ten (archaic) (Bge)
Rapa Pir/ongouru Ten (Grn)
Rennellese Angahugu Ten (Ebt)
Rotuman Saghulu Ten (Cwd)
Samoan ʔAu/agafulu/ Ten baskets of fish (Prt)
Tikopia Angafuru Ten (Fth)
Tokelau -angafulu Ten of a kind (Sma)
Tongan Hongofulu Ten (Cwd)
Tongan Ongofooloo The number ten (Mar)
Vaeakau-Taumako Nongohulu Ten (persons) (Hvn)
West Futuna T/agafuru Ten (Dty)
West Futuna Tar/agafuru/ Ten (Dty)
West Uvea Ongofulu Dix (d'Entrecasteaux, 1793) (Hmn)

30 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.