Protoform: LAA-TOU [PN] Third person plural pronoun (independent): *(ki)laa-tou

Description: Third person plural pronoun (independent): *(ki)laa-tou
Reconstruction: Reconstructs to PN: Polynesian
Notes:

*0 << PN *ki-laa-utolu

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
East Futuna Laatou Third person plural independent pronoun (Mfr)
Easter Island Raatou Third person plural independent pronoun (Fts)
Emae Raatou Third person plural independent pronoun (Cpl)
Hawaiian Laakou Third person plural independent pronoun (Pki)
Ifira-Mele Raateu Third person plural independent pronoun (Clk)
Luangiua Laakou Third person plural independent pronoun (Smd)
Mangaia Raatou Third person plural independent pronoun (Sta)
Mangareva Raatou Third person plural independent pronoun (Rch)
Manihiki-Rakahanga Raatou They (plural) (Krk)
Marquesas ʔAtou. ʔAatou (Atl) (Mtu). Third person plural independent pronoun (Dln)
New Zealand Maori Raatou, raatau Third person plural independent pronoun (Wms)
Nukumanu Laatou They (plural) (Trt)
Nukuoro Gilaadeu Third person plural independent pronoun (Crl)
Penrhyn Raatou Third person plural independent pronoun (Sta)
Pukapuka Laatou Third person plural independent pronoun (Bge)
Rapa Ratou They (plural) (Grn)
Rarotongan Raatou Third person plural independent pronoun (Bse)
Rennellese Kigatou Third person plural independent pronoun (Ebt)
Samoan (ʔI)laatou Third person plural independent pronoun (Prt)
Sikaiana Laatou Third person plural independent pronoun (Dnr)
Tahitian Raatou Pronom, troisième personne du pluriel: ils, elles (Lmt)
Takuu Laatou, raatou Third person plural independent pronoun: they, them (Mle)
Tikopia Raatou Third person plural independent pronoun (Fth)
Tokelau Ki laatou Third person plural independent pronoun (Sma)
Tuamotu Raatou, raatau Third person plural independent pronoun (Stn)
Tuvalu Laatou Third person plural independent pronoun (Rby)
Vaeakau-Taumako Lhatou They (3p independent pronoun) (Hvn)
West Futuna A/kiratou Third person plural independent pronoun (Dty)
West Uvea Gilatou Third person plural independent pronoun (Hmn)

29 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.