Protoform: MAA-TOU [NP] First person exclusive plural pronoun (independent): *(ki)maa-tou

Description: First person exclusive plural pronoun (independent): *(ki)maa-tou
Reconstruction: Reconstructs to NP: Nuclear Polynesian
Notes:

*0 << PPN *maa-utolu

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Anuta Matou We pl. (exc.) (Fbg)
East Futuna Maatou We pl (exc) (Mfr)
East Uvea Maatou We (exc) (Rch)
Easter Island Maatou We pl. (exc.) (Fts)
Emae Maatou We (exc.) (Cpl)
Hawaiian Maakou We pl. (exc.) (Pki)
Ifira-Mele Maateu We (exc.) (Clk)
Kapingamarangi Gimaadou We (exc) (Lbr)
Luangiua Maakou We (pl. exc.) (Smd)
Mangaia Maatou We (exc.) (Sta)
Mangareva Maatou We (exc.). Pronom personnel: nous (excluant la personne à laquelle on parle) (Rch)
Manihiki-Rakahanga Maatou We (exclusive plural) (Krk)
Marquesas Matou We (exc.). Pronom personnel, 1ère personne du pluriel, mode exclusif...nous, pas vous (Dln)
New Zealand Maori Maatou We (exc.) (Wms)
Niuafoʔou Maatou We (exc.) (Tmo)
Nukumanu Maatou We (exclusive, plural) (Trt)
Nukuoro Gimaadeu We (exc.) (Crl)
Penrhyn Maatou We (exc.) (Sta)
Pukapuka Maatou We (exc.) (Bge)
Rapa Matou We (plural, exclusive) (Grn)
Rarotongan Maatou We (exc.) (Bse)
Rennellese (Ki)matou We (exc.) (Ebt)
Samoan (ʔI)maatou We (exc) (Prt)
Sikaiana Maatou We (exc.) (Dnr)
Tahitian Maatou Pronom personnel, première personne du plurial, nous exclusif (excluant la personne à qui l'on parle) (Lmt)
Takuu Maatou We (exc.) (Mle)
Tikopia Maatou We (exc.) (Fth)
Tokelau Ki maatou We (exc.) (Sma)
Tuamotu Maatou We (exc.) (Stn)
Tuvalu Maatou We (exc.) (Rby)
Vaeakau-Taumako Mhatou We (1pe independent pronoun) (Hvn)
West Futuna A/kimatou We (exc.) (Dty)
West Uvea Gimatou We (exc.) (Hmn)

33 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.