Protoform: KUPEGA [OC] Net

Description: Net
Reconstruction: Reconstructs to OC: Oceanic
Notes:

*4 POC *kup(w)ena "fishing net" (LPO I:213).
*5 PMP *puket "schleppnetz" (Dpf. 1938).

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Anuta Kupenga Net (Fbg)
Arosi ʔUbena Large net (Fox)
East Futuna Kupega Net (Mfr)
East Uvea Kupega Net (Rch)
Easter Island Kupeŋa honu Spider web (Wbr)
Easter Island Kupeŋa Fish-net; trap (of any kind) (Wbr)
Emae Kupega Net (Cpl)
Hawaiian ʔUpena Net (Pki)
Kapingamarangi Kupenga Net (Ebt)
Kapingamarangi Gubenge Net for fishing (large) (Lbr)
Luangiua (ʔ)(A)upeŋa Net. Fishing net from kehau fibre. (Smd)
Mangareva Kupega Net. Filet pour la pêche. (Rch)
Manihiki-Rakahanga Kupenga, kupanga Trap; net (Bck)
Marquesas ʔUpeʔa, upeka (MQN), ʔupena (MQS) Net. Filet pour la pêche, seine Phonologically Irregular (Lch)
Marquesas U beng ah Net (Rbs)
Marquesas Upéina A large net; a web (Crk)
Marquesas Upéina bunavaieváie A spider's web (Crk)
Moriori Kupenga Net (Bke)
New Zealand Maori Kupenga Net (generic term) (Bgs)
Nguna Kupwega Net (Stz)
Niuafoʔou Kupenga Net (Dye)
Niuatoputapu Kupenga Netting (Dye)
Niue Kupega Net (Sph)
Nuguria Kupena Fish net; womb (kupena te tama) (Dvl)
Nukumanu Kupena Net (Trt)
Nukuoro Gubenga Large net (Crl)
Penrhyn Kupenga Fishing net (Sta)
Pukapuka Kupenga Net (Bge)
Raʔivavae ʔUpeeŋa, ʔupeʔa Net (Zpn)
Rapa Kupenga Fishing net (Sks)
Rapa Kupanga Fish net (Grn)
Rarotongan Kupenga Net (Bse)
Rennellese Kupenga Fine-meshed fishing-net (Ebt)
Samoan ʔUpega Net (Prt)
Sikaiana Kupena Net (Dnr)
Tahitian ʔUpeʔa Filet de pêche (Lmt)
Takuu Kupena Net (generic) (Mle)
Tikopia Kupenga Net (Fth)
Tokelau Kupega Net (for fishing); special line made for noosing pelagic fish (Sma)
Tongan Kupenga Net (Cwd)
Tongan Cobenga Any kind of net (Mar)
Tuamotu Kupeenga Net (Stn)
Tuvalu Kupenga Large fishing net (Rby)
Vaeakau-Taumako Kupenga, pukenga Net (Hvn)
Vaeakau-Taumako Kupenga-ina, pukepukenga-ina Trick (n,v) (Hvn)
West Futuna Ka/kaupega (ANI) Dragnet (Paton) (Dty)
West Futuna Kupega, kaupega, koupega Fishing net; spider's web (esp. sticky web used as bait). Filet (grand) (Rve). (Dty)
West Uvea Kupenga Filet de pêche (Hmn)

48 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.