Protoform: TOKI [AN] Adze, axe

Description: Adze, axe
Reconstruction: Reconstructs to AN: Austronesian
Notes:

*4 POC *toki "cut, chop (LPO I:250).
*6 PAN *tektek "hack off" (Blust 1977:10).

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Anuta Toki Adze. Axe; giant clam (Tridacna) (Fbg). (Yen)
East Futuna Toki Axe (Mfr)
East Uvea Toki Axe (Rch)
Easter Island Toki Formón de piedras . Hard stone used for making tools (Fts)
Emae Toki Adze (Cpl)
Hawaiian Koʔi Adze, axe (Pki)
Kapingamarangi Dogi Adze (Lbr)
Luangiua Koʔi Adze (Smd)
Mangareva Toki Adze. Scie (Rch). (Jnu)
Mangareva Toki/au Herminette (Rch)
Marquesas Toki (MQN), toʔi (MQS) Axe. Hache, cognée. (Lch)
Moriori Toki Axe . General term for adze (Bke)
New Zealand Maori Toki Adze, axe (Bgs)
Nguna Tooki Axe (Stz)
Niuafoʔou Toki Adze (Dye)
Niue Toki Axe, hatchet, adze (McE)
Nuguria Toki Shell axe (Ray)
Nuguria Toki Axe (for chopping trees) (Dvl)
Nuguria Toki/toki Axe (similar to takuu, but smaller) (Dvl)
Nukuoro Dogi Adze (Crl)
Penrhyn Toki Adze (Sta)
Penrhyn Tokè Adze (Lmt)
Pukapuka Toki Adze (Bge)
Rapa Toki Stone adze (almost universally called konii 'stone'). Axe (Grn). (Sks)
Rarotongan Toki Adze, axe (Sve)
Rennellese Toki Adze, blade (Ebt)
Samoan Toʔi Adze, axe (Prt)
Sikaiana Toki Shell axe or adze (Dnr)
Tahitian Toʔi Hache; autrefois: herminette (Lmt)
Takuu Toki Adze made from Tridacna shell; incisor tooth (Mle)
Tikopia Toki Giant clam; adze (Fth)
Tokelau Toki Adze, axe (Sma)
Tongan Toki Adze, axe (Cwd)
Tongan Togi An adze (Mar)
Tuamotu Toki Adze (Stn)
Tupuaki Toʔi Adze (Atn)
Tuvalu Toki Adze (Rby)
Waya Toki Adze something out, chip or hack with an adze (Ply)
West Futuna Toki (WFU), togi (ANI) Shell axe (Cpl)
West Uvea Toki Hache; hache pour couper les cocos [Heo Dialect]; herminette pour équarrir (toki taa) (Hmn)

40 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.